summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.5.39-0+dschinn1.HEADprogress-linux/1.5.39-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-10-131-0/+16
* Merging debian version 1.5.39.Daniel Baumann2017-10-131-0/+6
* Merging upstream version 1.5.39.Daniel Baumann2017-10-139-25/+47
* Releasing progress-linux version 1.5.38-0+dschinn1.progress-linux/1.5.38-0+dschinn1Daniel Baumann2017-06-041-0/+14
* Adding Debian as fallback distribution.Daniel Baumann2017-06-042-0/+16
* Building without lsb-release.Daniel Baumann2017-06-042-0/+46
* Updating source format.Daniel Baumann2017-06-041-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-041-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-041-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-041-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-041-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-041-1/+2
* Adding debian version 1.5.38.debian/1.5.38Daniel Baumann2017-06-047-0/+396
* Adding upstream version 1.5.38.upstream/1.5.38Daniel Baumann2017-06-04168-0/+15875
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-040-0/+0