summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 5.2.18-124319-0+dschinn1.HEADprogress-linux/5.2.18-124319-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-041-0/+7
* Merging upstream version 5.2.18-124319.Daniel Baumann2018-09-041-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.16-123759-0+dschinn1.progress-linux/5.2.16-123759-0+dschinn1Daniel Baumann2018-07-181-0/+7
* Merging upstream version 5.2.16-123759.Daniel Baumann2018-07-181-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.14-123301-0+dschinn1.progress-linux/5.2.14-123301-0+dschinn1Daniel Baumann2018-07-041-0/+7
* Merging upstream version 5.2.14-123301.Daniel Baumann2018-07-041-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.12-122591-0+dschinn1.progress-linux/5.2.12-122591-0+dschinn1Daniel Baumann2018-05-141-0/+7
* Merging upstream version 5.2.12-122591.Daniel Baumann2018-05-141-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.10-122406-0+dschinn1.progress-linux/5.2.10-122406-0+dschinn1Daniel Baumann2018-05-141-0/+7
* Merging upstream version 5.2.10-122406.Daniel Baumann2018-05-141-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.8-121009-0+dschinn1.progress-linux/5.2.8-121009-0+dschinn1Daniel Baumann2018-03-051-0/+7
* Merging upstream version 5.2.8-121009.Daniel Baumann2018-03-051-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.6-120293-0+dschinn1.progress-linux/5.2.6-120293-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-171-0/+7
* Merging upstream version 5.2.6-120293.Daniel Baumann2018-01-171-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.4-119785-0+dschinn1.progress-linux/5.2.4-119785-0+dschinn1Daniel Baumann2017-12-271-0/+7
* Merging upstream version 5.2.4-119785.Daniel Baumann2017-12-271-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.2-119230-0+dschinn1.progress-linux/5.2.2-119230-0+dschinn1Daniel Baumann2017-11-241-0/+7
* Merging upstream version 5.2.2-119230.Daniel Baumann2017-11-241-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.2.0-118431-0+dschinn1.progress-linux/5.2.0-118431-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-261-0/+7
* Merging upstream version 5.2.0-118431.Daniel Baumann2017-10-261-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.30-118389-0+dschinn1.progress-linux/5.1.30-118389-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.30-118389.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.28-117968-0+dschinn1.progress-linux/5.1.28-117968-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.28-117968.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.26-117224-0+dschinn1.progress-linux/5.1.26-117224-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.26-117224.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.24-117012-0+dschinn1.progress-linux/5.1.24-117012-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.24-117012.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.22-115126-0+dschinn1.progress-linux/5.1.22-115126-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.22-115126.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.20-114628-0+dschinn1.progress-linux/5.1.20-114628-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.20-114628.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.18-114002-0+dschinn1.progress-linux/5.1.18-114002-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.18-114002.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Releasing progress-linux version 5.1.16-113841-0+dschinn1.progress-linux/5.1.16-113841-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-221-0/+7
* Merging upstream version 5.1.16-113841.Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Adding progress-linux version 5.1.14-112924-0+dschinn1.progress-linux/5.1.14-112924-0+dschinn1Daniel Baumann2017-10-227-0/+242
* Adding upstream version 5.1.14-112924.upstream/5.1.14-112924Daniel Baumann2017-10-221-0/+0
* Initial commit.Daniel Baumann2017-10-220-0/+0