summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.20171205.1-0+dschinn1.HEADprogress-linux/3.20171205.1-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-01-101-0/+12
* Updating source format.Daniel Baumann2018-01-101-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-01-101-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-01-101-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-01-101-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-01-101-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-01-101-1/+2
* Adding debian version 3.20171205.1.debian/3.20171205.1debianDaniel Baumann2018-01-1016-0/+753
* Adding upstream version 3.20171205.1.upstream/3.20171205.1upstreamDaniel Baumann2018-01-1011-0/+188
* Initial commit.Daniel Baumann2018-01-100-0/+0