summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0~20161029-2~dschinn1.HEADprogress-linux/0_20161029-2_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann10 days1-0/+12
* Merging debian version 0~20161029-2.Daniel Baumann10 days3-6/+16
* Releasing progress-linux version 0~20161029-1.1~dschinn1.progress-linux/0_20161029-1.1_dschinn1Daniel Baumann2018-02-241-0/+12
* Merging debian version 0~20161029-1.1.Daniel Baumann2018-02-244-0/+35
* Releasing progress-linux version 0~20161029-1~dschinn1.progress-linux/0_20161029-1_dschinn1Daniel Baumann2017-11-041-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-11-041-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-11-041-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-11-041-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-11-041-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-11-041-1/+2
* Adding debian version 0~20161029-1.debian/0_20161029-1Daniel Baumann2017-11-0417-0/+419
* Adding upstream version 0~20161029.upstream/0_20161029upstreamDaniel Baumann2017-11-0466-0/+82534
* Initial commit.Daniel Baumann2017-11-040-0/+0