summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 20170717-0+dschinn1.HEADprogress-linux/20170717-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-08-161-0/+12
* Updating source format.Daniel Baumann2017-08-161-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-08-161-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-08-161-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-08-161-1/+2
* Adding debian version 20170717.debian/20170717debianDaniel Baumann2017-08-1640-0/+5070
* Adding upstream version 20170717.upstream/20170717upstreamDaniel Baumann2017-08-1621-0/+30427
* Initial commit.Daniel Baumann2017-08-160-0/+0