summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.0.4-1~dschinn1.HEADprogress-linux/3.0.4-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-05-171-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-05-171-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-05-171-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-05-171-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-05-171-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-05-171-1/+2
* Adding debian version 3.0.4-1.debian/3.0.4-1debianDaniel Baumann2018-05-1714-0/+338
* Adding upstream version 3.0.4.upstream/3.0.4upstreamDaniel Baumann2018-05-17452-0/+86822
* Initial commit.Daniel Baumann2018-05-170-0/+0