summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.1.1-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.1.1-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-10-051-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-10-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Adding debian version 1.1.1-1.debian/1.1.1-1debianDaniel Baumann2017-10-0513-0/+380
* Adding upstream version 1.1.1.upstream/1.1.1upstreamDaniel Baumann2017-10-0588-0/+14224
* Initial commit.Daniel Baumann2017-10-050-0/+0