summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.1.3-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.1.3-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-301-0/+13
* Merging debian version 1.1.3-1.Daniel Baumann2018-09-306-7/+17
* Merging upstream version 1.1.3.Daniel Baumann2018-09-3052-2686/+828
* Releasing progress-linux version 1.1.2-1~dschinn1.progress-linux/1.1.2-1_dschinn1Daniel Baumann2018-09-091-0/+15
* Updating cmake build-depends to fix FTBFS on stretch (Closes: #908385).Daniel Baumann2018-09-091-1/+1
* Merging debian version 1.1.2-1.Daniel Baumann2018-09-096-12/+55
* Merging upstream version 1.1.2.Daniel Baumann2018-09-0955-2780/+5322
* Releasing progress-linux version 1.1.1-1~dschinn1.progress-linux/1.1.1-1_dschinn1Daniel Baumann2017-10-051-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-10-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Adding debian version 1.1.1-1.debian/1.1.1-1Daniel Baumann2017-10-0513-0/+380
* Adding upstream version 1.1.1.upstream/1.1.1Daniel Baumann2017-10-0588-0/+14224
* Initial commit.Daniel Baumann2017-10-050-0/+0