summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.0.93-0+dschinn1.HEADprogress-linux/1.0.93-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-12-071-0/+17
* Merging debian version 1.0.93.Daniel Baumann2017-12-071-0/+11
* Merging upstream version 1.0.93.Daniel Baumann2017-12-071-23/+44
* Releasing progress-linux version 1.0.92-0+dschinn1.progress-linux/1.0.92-0+dschinn1Daniel Baumann2017-11-041-0/+17
* Merging debian version 1.0.92.Daniel Baumann2017-11-043-2/+13
* Merging upstream version 1.0.92.Daniel Baumann2017-11-041-0/+1
* Releasing progress-linux version 1.0.91-0+dschinn1.progress-linux/1.0.91-0+dschinn1Daniel Baumann2017-08-011-0/+17
* Merging debian version 1.0.91.Daniel Baumann2017-08-011-0/+7
* Merging upstream version 1.0.91.Daniel Baumann2017-08-012-4/+4
* Releasing progress-linux version 1.0.90-0+dschinn1.progress-linux/1.0.90-0+dschinn1Daniel Baumann2017-06-071-0/+15
* Using dpkg with --force-unsafe-io to improve performance.Daniel Baumann2017-06-072-0/+74
* Updating binary compression (Reopens: #770217).Daniel Baumann2017-06-071-5/+0
* Updating source compression (Reopens: #770214).Daniel Baumann2017-06-071-1/+0
* Updating source format.Daniel Baumann2017-06-071-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-071-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-071-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-071-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-071-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-071-1/+2
* Adding debian version 1.0.90.debian/1.0.90Daniel Baumann2017-06-0715-0/+3186
* Adding upstream version 1.0.90.upstream/1.0.90Daniel Baumann2017-06-0761-0/+5799
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-070-0/+0