summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 2017072601-0+dschinn1.HEADprogress-linux/2017072601-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-08-281-0/+14
* Merging debian version 2017072601.Daniel Baumann2017-08-281-0/+6
* Merging upstream version 2017072601.Daniel Baumann2017-08-281-25/+25
* Releasing progress-linux version 2017071401-0+dschinn1.progress-linux/2017071401-0+dschinn1Daniel Baumann2017-07-141-0/+12
* Updating source format.Daniel Baumann2017-07-141-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-07-141-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Adding debian version 2017071401.debian/2017071401Daniel Baumann2017-07-149-0/+180
* Adding upstream version 2017071401.upstream/2017071401Daniel Baumann2017-07-148-0/+370
* Initial commit.Daniel Baumann2017-07-140-0/+0