summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 4.1-2~dschinn1.HEADprogress-linux/4.1-2_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-05-131-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-05-131-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-05-131-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-05-131-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-05-131-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-05-131-1/+2
* Adding debian version 4.1-2.debian/4.1-2debianDaniel Baumann2018-05-1312-0/+1051
* Adding upstream version 4.1.upstream/4.1upstreamDaniel Baumann2018-05-1378-0/+25949
* Initial commit.Daniel Baumann2018-05-130-0/+0