summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 045+132-1~dschinn1.HEADprogress-linux/045+132-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-08-161-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-08-161-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-08-161-1/+2
* Adding debian version 045+132-1.debian/045+132-1debianDaniel Baumann2017-08-1649-0/+1224
* Adding upstream version 045+132.upstream/045+132upstreamDaniel Baumann2017-08-16508-0/+45240
* Initial commit.Daniel Baumann2017-08-160-0/+0