summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 20170823-1~dschinn1.HEADprogress-linux/20170823-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-08-281-0/+12
* Setting KERNELVERSION to 4.12.0-1dschinn1.Daniel Baumann2017-08-281-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-08-281-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-08-281-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-08-281-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-08-281-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-08-281-1/+2
* Adding debian version 20170823-1.debian/20170823-1debianDaniel Baumann2017-08-28182-0/+16921
* Adding upstream version 20170823.upstream/20170823upstreamDaniel Baumann2017-08-281361-0/+54444
* Initial commit.Daniel Baumann2017-08-280-0/+0