summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.9.3-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0.9.3-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-05-161-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-05-161-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-05-161-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-05-161-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-05-161-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-05-161-1/+2
* Adding debian version 0.9.3-1.debian/0.9.3-1debianDaniel Baumann2018-05-169-0/+96
* Adding upstream version 0.9.3.upstream/0.9.3upstreamDaniel Baumann2018-05-1628-0/+2159
* Initial commit.Daniel Baumann2018-05-160-0/+0