summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.6.12-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.6.12-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-01-271-0/+13
* Merging debian version 1.6.12-1.Daniel Baumann2018-01-274-9/+19
* Merging upstream version 1.6.12.Daniel Baumann2018-01-2730-13068/+12256
* Releasing progress-linux version 1.6.11-3~dschinn1.progress-linux/1.6.11-3_dschinn1Daniel Baumann2017-11-161-0/+12
* Merging debian version 1.6.11-3.Daniel Baumann2017-11-165-18/+27
* Releasing progress-linux version 1.6.11-2~dschinn1.progress-linux/1.6.11-2_dschinn1Daniel Baumann2017-07-031-0/+12
* Merging debian version 1.6.11-2.Daniel Baumann2017-07-033-21/+9
* Releasing progress-linux version 1.6.11-1~dschinn1.progress-linux/1.6.11-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+13
* Merging debian version 1.6.11-1.Daniel Baumann2017-06-031-0/+6
* Merging upstream version 1.6.11.Daniel Baumann2017-06-035-54/+96
* Releasing progress-linux version 1.6.10-1~dschinn1.progress-linux/1.6.10-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-031-0/+2
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-031-1/+2
* Adding debian version 1.6.10-1.debian/1.6.10-1Daniel Baumann2017-06-0321-0/+3552
* Adding upstream version 1.6.10.upstream/1.6.10Daniel Baumann2017-06-0366-0/+26526
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-030-0/+0