summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.8.3-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.8.3-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-01-031-0/+13
* Merging debian version 1.8.3-1.Daniel Baumann2018-01-032-1/+9
* Merging upstream version 1.8.3.Daniel Baumann2018-01-0311-382/+540
* Releasing progress-linux version 1.8.2-1~dschinn1.progress-linux/1.8.2-1_dschinn1Daniel Baumann2017-12-271-0/+13
* Merging debian version 1.8.2-1.Daniel Baumann2017-12-274-5/+13
* Merging upstream version 1.8.2.Daniel Baumann2017-12-2739-328/+719
* Releasing progress-linux version 1.8.1-1~dschinn1.progress-linux/1.8.1-1_dschinn1Daniel Baumann2017-12-051-0/+13
* Merging debian version 1.8.1-1.Daniel Baumann2017-12-054-9/+22
* Merging upstream version 1.8.1.Daniel Baumann2017-12-0529-94/+310
* Releasing progress-linux version 1.8.0-2~dschinn1.progress-linux/1.8.0-2_dschinn1Daniel Baumann2017-12-021-0/+12
* Merging debian version 1.8.0-2.Daniel Baumann2017-12-022-9/+20
* Releasing progress-linux version 1.8.0-1~dschinn1.progress-linux/1.8.0-1_dschinn1Daniel Baumann2017-12-021-0/+13
* Merging debian version 1.8.0-1.Daniel Baumann2017-12-0214-42/+80
* Merging upstream version 1.8.0.Daniel Baumann2017-12-02244-15599/+56135
* Releasing progress-linux version 1.7.9-1~dschinn1.progress-linux/1.7.9-1_dschinn1Daniel Baumann2017-08-281-0/+13
* Merging debian version 1.7.9-1.Daniel Baumann2017-08-281-0/+11
* Merging upstream version 1.7.9.Daniel Baumann2017-08-2819-138/+283
* Releasing progress-linux version 1.7.8-1~dschinn1.progress-linux/1.7.8-1_dschinn1Daniel Baumann2017-07-091-0/+13
* Merging debian version 1.7.8-1.Daniel Baumann2017-07-094-3/+18
* Merging upstream version 1.7.8.Daniel Baumann2017-07-0918-63/+176
* Releasing progress-linux version 1.7.7-1~dschinn1.progress-linux/1.7.7-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-271-0/+13
* Merging debian version 1.7.7-1.Daniel Baumann2017-06-271-0/+10
* Merging upstream version 1.7.7.Daniel Baumann2017-06-2711-22/+42
* Releasing progress-linux version 1.7.6-1~dschinn1.progress-linux/1.7.6-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-191-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-191-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-191-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-191-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-191-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-191-1/+2
* Adding debian version 1.7.6-1.debian/1.7.6-1Daniel Baumann2017-06-1972-0/+7127
* Adding upstream version 1.7.6.upstream/1.7.6Daniel Baumann2017-06-19426-0/+196636
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-190-0/+0