summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.9.1-6~dschinn1.HEADprogress-linux/1.9.1-6_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-07-171-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-07-171-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-07-171-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-07-171-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-07-171-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-07-171-1/+2
* Adding debian version 1.9.1-6.debian/1.9.1-6debianDaniel Baumann2017-07-1728-0/+810
* Adding upstream version 1.9.1.upstream/1.9.1upstreamDaniel Baumann2017-07-1777-0/+58782
* Initial commit.Daniel Baumann2017-07-170-0/+0