summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.132-0+dschinn1.HEADprogress-linux/0.132-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-07-261-0/+19
* Refreshing quiet-firmware-container.patch.Daniel Baumann2018-07-261-1/+1
* Refreshing quiet-firmware-chroot.patch.Daniel Baumann2018-07-261-1/+1
* Merging debian version 0.132.Daniel Baumann2018-07-261-0/+22
* Merging upstream version 0.132.Daniel Baumann2018-07-266-104/+87
* Releasing progress-linux version 0.131-0+dschinn1.progress-linux/0.131-0+dschinn1Daniel Baumann2018-07-191-0/+15
* Only warn about missing firmware if not in a container.Daniel Baumann2018-07-192-0/+21
* Only warn about missing firmware if not in a chroot.Daniel Baumann2018-07-192-0/+21
* Making module loading quiet.Daniel Baumann2018-07-192-0/+22
* Updating source format.Daniel Baumann2018-07-191-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-07-191-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-07-191-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-07-191-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-07-191-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-07-191-1/+2
* Adding debian version 0.131.debian/0.131Daniel Baumann2018-07-1927-0/+4996
* Adding upstream version 0.131.upstream/0.131Daniel Baumann2018-07-1935-0/+5330
* Initial commit.Daniel Baumann2018-07-190-0/+0