summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.20171117.1-0+dschinn1.HEADprogress-linux/3.20171117.1-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-11-181-0/+14
* Merging debian version 3.20171117.1.Daniel Baumann2017-11-185-44/+74
* Merging upstream version 3.20171117.1.Daniel Baumann2017-11-184-7072/+24834
* Releasing progress-linux version 3.20170707.1-0+dschinn1.progress-linux/3.20170707.1-0+dschinn1Daniel Baumann2017-07-141-0/+12
* Updating source format.Daniel Baumann2017-07-141-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-07-141-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Adding debian version 3.20170707.1.debian/3.20170707.1Daniel Baumann2017-07-1419-0/+1843
* Adding upstream version 3.20170707.1.upstream/3.20170707.1Daniel Baumann2017-07-1410-0/+223073
* Initial commit.Daniel Baumann2017-07-140-0/+0