summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.1.6-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0.1.6-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-07-171-0/+13
* Merging debian version 0.1.6-1.Daniel Baumann2018-07-176-22/+46
* Merging upstream version 0.1.6.Daniel Baumann2018-07-171-1/+1
* Releasing progress-linux version 0.1.4+git1-1~dschinn1.progress-linux/0.1.4+git1-1_dschinn1Daniel Baumann2018-06-081-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-06-081-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-06-081-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-06-081-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-06-081-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-06-081-1/+2
* Adding debian version 0.1.4+git1-1.debian/0.1.4+git1-1Daniel Baumann2018-06-088-0/+445
* Adding upstream version 0.1.4+git1.upstream/0.1.4+git1Daniel Baumann2018-06-0813-0/+1288
* Initial commit.Daniel Baumann2018-06-080-0/+0