summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 2.4.3-1~dschinn1.HEADprogress-linux/2.4.3-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-05-011-0/+13
* Merging debian version 2.4.3-1.Daniel Baumann2017-05-011-0/+6
* Merging upstream version 2.4.3.Daniel Baumann2017-05-0137-213/+482
* Releasing progress-linux version 2.4.2-1~dschinn1.progress-linux/2.4.2-1_dschinn1Daniel Baumann2017-04-031-0/+13
* Merging debian version 2.4.2-1.Daniel Baumann2017-04-032-0/+7
* Merging upstream version 2.4.2.Daniel Baumann2017-04-0331-30192/+34662
* Releasing progress-linux version 2.4.1-2~dschinn1.progress-linux/2.4.1-2_dschinn1Daniel Baumann2017-04-031-0/+12
* Merging debian version 2.4.1-2.Daniel Baumann2017-04-034-2/+12
* Releasing progress-linux version 2.4.1-1~dschinn1.progress-linux/2.4.1-1_dschinn1Daniel Baumann2017-04-031-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-04-031-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-04-031-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-04-031-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-04-031-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-04-031-1/+2
* Adding debian version 2.4.1-1.debian/2.4.1-1Daniel Baumann2017-04-0338-0/+2228
* Adding upstream version 2.4.1.upstream/2.4.1Daniel Baumann2017-04-03931-0/+321658
* Initial commit.Daniel Baumann2017-04-030-0/+0