summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.1.0-3~dschinn1.HEADprogress-linux/0.1.0-3_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-02-241-0/+12
* Merging debian version 0.1.0-3.Daniel Baumann2018-02-244-2/+24
* Releasing progress-linux version 0.1.0-2~dschinn1.progress-linux/0.1.0-2_dschinn1Daniel Baumann2017-06-191-0/+12
* Merging debian version 0.1.0-2.Daniel Baumann2017-06-191-0/+6
* Releasing progress-linux version 0.1.0-1~dschinn1.progress-linux/0.1.0-1_dschinn1Daniel Baumann2017-03-061-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-061-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-061-0/+2
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-061-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-061-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-061-1/+2
* Adding debian version 0.1.0-1.debian/0.1.0-1Daniel Baumann2017-03-0611-0/+585
* Adding upstream version 0.1.0.upstream/0.1.0upstreamDaniel Baumann2017-03-06100-0/+71625
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-060-0/+0