summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.27-6~dschinn1.HEADprogress-linux/1.27-6_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-02-061-0/+12
* Merging debian version 1.27-6.Daniel Baumann2018-02-0614-13/+324
* Releasing progress-linux version 1.27-5~dschinn1.progress-linux/1.27-5_dschinn1Daniel Baumann2017-11-161-0/+12
* Merging debian version 1.27-5.Daniel Baumann2017-11-162-10/+17
* Releasing progress-linux version 1.27-4~dschinn1.progress-linux/1.27-4_dschinn1Daniel Baumann2017-11-041-0/+12
* Merging debian version 1.27-4.Daniel Baumann2017-11-048-3/+191
* Releasing progress-linux version 1.27-3~dschinn1.progress-linux/1.27-3_dschinn1Daniel Baumann2017-06-271-0/+12
* Merging debian version 1.27-3.Daniel Baumann2017-06-2710-4/+271
* Releasing progress-linux version 1.27-2~dschinn1.progress-linux/1.27-2_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+12
* Merging debian version 1.27-2.Daniel Baumann2017-06-032-1/+6
* Releasing progress-linux version 1.27-1~dschinn1.progress-linux/1.27-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-031-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-031-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-031-1/+2
* Adding debian version 1.27-1.debian/1.27-1Daniel Baumann2017-06-0327-0/+1102
* Adding upstream version 1.27.upstream/1.27upstreamDaniel Baumann2017-06-03253-0/+140526
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-030-0/+0