summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.1.1-4~dschinn1.HEADprogress-linux/3.1.1-4_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-01-061-0/+12
* Merging debian version 3.1.1-4.Daniel Baumann2018-01-069-8/+79
* Releasing progress-linux version 3.1.1-3~dschinn1.progress-linux/3.1.1-3_dschinn1Daniel Baumann2017-12-121-0/+12
* Merging debian version 3.1.1-3.Daniel Baumann2017-12-122-0/+22
* Releasing progress-linux version 3.1.1-2~dschinn1.progress-linux/3.1.1-2_dschinn1Daniel Baumann2017-12-121-0/+12
* Merging debian version 3.1.1-2.Daniel Baumann2017-12-123-2/+15
* Releasing progress-linux version 3.1.1-1~dschinn1.progress-linux/3.1.1-1_dschinn1Daniel Baumann2017-12-121-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-12-121-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-12-121-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-12-121-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-12-121-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-12-121-1/+2
* Adding debian version 3.1.1-1.debian/3.1.1-1Daniel Baumann2017-12-1218-0/+877
* Adding upstream version 3.1.1.upstream/3.1.1upstreamDaniel Baumann2017-12-1256-0/+10147
* Initial commit.Daniel Baumann2017-12-120-0/+0