summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 4.0-2~dschinn1.HEADprogress-linux/4.0-2_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-10-101-0/+14
* Merging debian version 4.0-2.Daniel Baumann2017-10-105-5/+43
* Releasing progress-linux version 4.0-1~dschinn1.progress-linux/4.0-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-251-0/+13
* Regenerating debian files.Daniel Baumann2017-06-2519-95/+361
* Adding debconf question to disable daily array scan (Closes: #689304).Daniel Baumann2017-06-254-0/+22
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-251-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-251-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-251-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-251-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-251-1/+2
* Adding debian version 4.0-1.debian/4.0-1Daniel Baumann2017-06-2560-0/+8102
* Adding upstream version 4.0.upstream/4.0upstreamDaniel Baumann2017-06-25253-0/+73371
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-250-0/+0