summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.3.0-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.3.0-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-05-111-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-05-111-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-05-111-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-05-111-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-05-111-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-05-111-1/+2
* Adding debian version 1.3.0-1.debian/1.3.0-1debianDaniel Baumann2018-05-119-0/+103
* Adding upstream version 1.3.0.upstream/1.3.0upstreamDaniel Baumann2018-05-11375-0/+46186
* Initial commit.Daniel Baumann2018-05-110-0/+0