summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.9.2-0+dschinn1.HEADprogress-linux/0.9.2-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-131-0/+12
* Updating source format.Daniel Baumann2018-09-131-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-09-131-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-09-131-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-09-131-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-09-131-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-09-131-1/+2
* Adding debian version 0.9.2.debian/0.9.2debianDaniel Baumann2018-09-1311-0/+235
* Adding upstream version 0.9.2.upstream/0.9.2upstreamDaniel Baumann2018-09-13992-0/+12
* Initial commit.Daniel Baumann2018-09-130-0/+0