summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.7-2~dschinn1.HEADprogress-linux/0.7-2_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-08-161-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-08-161-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-08-161-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-08-161-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-08-161-1/+2
* Adding debian version 0.7-2.debian/0.7-2debianDaniel Baumann2017-08-1630-0/+1588
* Adding upstream version 0.7.upstream/0.7upstreamDaniel Baumann2017-08-16467-0/+114641
* Initial commit.Daniel Baumann2017-08-160-0/+0