summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0~20170925-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0_20170925-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-141-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-09-141-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-09-141-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-09-141-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-09-141-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-09-141-1/+2
* Adding debian version 0~20170925-1.debian/0_20170925-1debianDaniel Baumann2018-09-148-0/+132
* Adding upstream version 0~20170925.upstream/0_20170925upstreamDaniel Baumann2018-09-14700-0/+145618
* Initial commit.Daniel Baumann2018-09-140-0/+0