summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.7.3-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.7.3-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-111-0/+13
* Merging debian version 1.7.3-1.Daniel Baumann2018-09-116-14/+20
* Merging upstream version 1.7.3.Daniel Baumann2018-09-118-61/+46
* Releasing progress-linux version 1.7.2-1~dschinn1.progress-linux/1.7.2-1_dschinn1Daniel Baumann2018-07-061-0/+13
* Merging debian version 1.7.2-1.Daniel Baumann2018-07-067-27/+31
* Merging upstream version 1.7.2.Daniel Baumann2018-07-0614-106/+218
* Releasing progress-linux version 1.7.1-4~dschinn1.progress-linux/1.7.1-4_dschinn1Daniel Baumann2018-04-251-0/+12
* Merging debian version 1.7.1-4.Daniel Baumann2018-04-252-2/+8
* Releasing progress-linux version 1.7.1-3~dschinn1.progress-linux/1.7.1-3_dschinn1Daniel Baumann2017-06-181-0/+12
* Merging debian version 1.7.1-3.Daniel Baumann2017-06-181-0/+27
* Releasing progress-linux version 1.7.1-2~dschinn1.progress-linux/1.7.1-2_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+12
* Merging debian version 1.7.1-2.Daniel Baumann2017-06-036-2/+84
* Releasing progress-linux version 1.7.1-1~dschinn1.progress-linux/1.7.1-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+13
* Merging debian version 1.7.1-1.Daniel Baumann2017-06-034-10/+17
* Merging upstream version 1.7.1.Daniel Baumann2017-06-035-11/+8
* Releasing progress-linux version 1.7-1~dschinn1.progress-linux/1.7-1_dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-031-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-031-1/+2
* Adding debian version 1.7-1.debian/1.7-1Daniel Baumann2017-06-0314-0/+338
* Adding upstream version 1.7.upstream/1.7Daniel Baumann2017-06-0368-0/+5465
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-030-0/+0