summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 194-0+dschinn1.HEADprogress-linux/194-0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-10-121-0/+19
* Merging debian version 194.Daniel Baumann2018-10-125-6/+33
* Merging upstream version 194.Daniel Baumann2018-10-1211-112/+84
* Releasing progress-linux version 193-0+dschinn1.progress-linux/193-0+dschinn1Daniel Baumann2018-09-111-0/+19
* Merging debian version 193.Daniel Baumann2018-09-112-1/+15
* Merging upstream version 193.Daniel Baumann2018-09-111-6/+9
* Releasing progress-linux version 192-0+dschinn1.progress-linux/192-0+dschinn1Daniel Baumann2018-09-111-0/+19
* Merging debian version 192.Daniel Baumann2018-09-113-2/+16
* Merging upstream version 192.Daniel Baumann2018-09-118-499/+31
* Releasing progress-linux version 191-0+dschinn1.progress-linux/191-0+dschinn1Daniel Baumann2018-05-111-0/+19
* Merging debian version 191.Daniel Baumann2018-05-112-1/+13
* Merging upstream version 191.Daniel Baumann2018-05-115-3/+503
* Releasing progress-linux version 190-0+dschinn1.progress-linux/190-0+dschinn1Daniel Baumann2018-02-081-0/+19
* Merging debian version 190.Daniel Baumann2018-02-084-3/+25
* Merging upstream version 190.Daniel Baumann2018-02-0821-285/+323
* Releasing progress-linux version 189-0+dschinn1.progress-linux/189-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 189.Daniel Baumann2018-01-305-36/+57
* Merging upstream version 189.Daniel Baumann2018-01-3012-42/+123
* Releasing progress-linux version 188-0+dschinn1.progress-linux/188-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 188.Daniel Baumann2018-01-301-0/+13
* Merging upstream version 188.Daniel Baumann2018-01-308-27/+53
* Releasing progress-linux version 187-0+dschinn1.progress-linux/187-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 187.Daniel Baumann2018-01-305-8/+42
* Merging upstream version 187.Daniel Baumann2018-01-3010-44/+44
* Releasing progress-linux version 186-0+dschinn1.progress-linux/186-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 186.Daniel Baumann2018-01-303-14/+38
* Merging upstream version 186.Daniel Baumann2018-01-303-4/+5
* Releasing progress-linux version 185-0+dschinn1.progress-linux/185-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 185.Daniel Baumann2018-01-303-6/+24
* Merging upstream version 185.Daniel Baumann2018-01-302-19/+1
* Releasing progress-linux version 184-0+dschinn1.progress-linux/184-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 184.Daniel Baumann2018-01-302-1/+10
* Merging upstream version 184.Daniel Baumann2018-01-300-0/+0
* Releasing progress-linux version 183-0+dschinn1.progress-linux/183-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+19
* Merging debian version 183.Daniel Baumann2018-01-3010-66/+80
* Merging upstream version 183.Daniel Baumann2018-01-3045-398/+345
* Releasing progress-linux version 182-0+dschinn1.progress-linux/182-0+dschinn1Daniel Baumann2018-01-301-0/+17
* Building with base-files from dschinn-backports.Daniel Baumann2018-01-301-0/+1
* Adding entries for Progress Linux 4+ (dschinn-backports) to supported-versions.Daniel Baumann2018-01-301-0/+1
* Adding entries for Progress Linux 4 (dschinn) to supported-versions.Daniel Baumann2018-01-301-0/+17
* Using libreadline instead of libedit (Reopens: #603598).Daniel Baumann2017-10-052-0/+44
* Updating source format.Daniel Baumann2017-10-051-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-10-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Adding debian version 182.debian/182Daniel Baumann2017-10-0561-0/+8111
* Adding upstream version 182.upstream/182Daniel Baumann2017-10-05100-0/+13542
* Initial commit.Daniel Baumann2017-10-050-0/+0