summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.1-6~dschinn1.HEADprogress-linux/1.1-6_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-05-131-0/+12
* Merging debian version 1.1-6.Daniel Baumann2018-05-132-4/+17
* Releasing progress-linux version 1.1-5~dschinn1.progress-linux/1.1-5_dschinn1Daniel Baumann2018-02-251-0/+12
* Merging debian version 1.1-5.Daniel Baumann2018-02-252-1/+9
* Releasing progress-linux version 1.1-4~dschinn1.progress-linux/1.1-4_dschinn1Daniel Baumann2018-02-251-0/+12
* Merging debian version 1.1-4.Daniel Baumann2018-02-257-9/+38
* Releasing progress-linux version 1.1-3~dschinn1.progress-linux/1.1-3_dschinn1Daniel Baumann2017-10-051-0/+12
* Merging debian version 1.1-3.Daniel Baumann2017-10-052-1/+11
* Releasing progress-linux version 1.1-2~dschinn1.progress-linux/1.1-2_dschinn1Daniel Baumann2017-10-051-0/+13
* Correcting python3-aiosmtpd.docs to fix FTBFS.Daniel Baumann2017-10-051-2/+0
* Merging debian version 1.1-2.Daniel Baumann2017-10-059-6/+659
* Releasing progress-linux version 1.1-1~dschinn1.progress-linux/1.1-1_dschinn1Daniel Baumann2017-10-051-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-10-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-10-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-10-051-1/+2
* Adding debian version 1.1-1.debian/1.1-1Daniel Baumann2017-10-0511-0/+119
* Adding upstream version 1.1.upstream/1.1upstreamDaniel Baumann2017-10-0552-0/+5878
* Initial commit.Daniel Baumann2017-10-050-0/+0