summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.8.2-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0.8.2-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-05-151-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-05-151-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-05-151-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-05-151-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-05-151-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-05-151-1/+2
* Adding debian version 0.8.2-1.debian/0.8.2-1debianDaniel Baumann2018-05-1516-0/+294
* Adding upstream version 0.8.2.upstream/0.8.2upstreamDaniel Baumann2018-05-1522-0/+6346
* Initial commit.Daniel Baumann2018-05-150-0/+0