summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.3-5~dschinn1.HEADprogress-linux/0.3-5_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-10-061-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-10-061-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-10-061-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-10-061-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-10-061-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-10-061-1/+2
* Adding debian version 0.3-5.debian/0.3-5debianDaniel Baumann2018-10-0610-0/+254
* Adding upstream version 0.3.upstream/0.3upstreamDaniel Baumann2018-10-0649-0/+2683
* Initial commit.Daniel Baumann2018-10-060-0/+0