summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.4.0-1~dschinn1.HEADprogress-linux/3.4.0-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-05-021-0/+12
* Updating source format.Daniel Baumann2017-05-021-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-05-021-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-05-021-0/+2
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-05-021-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-05-021-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-05-021-1/+2
* Adding debian version 3.4.0-1.debian/3.4.0-1debianDaniel Baumann2017-05-0292-0/+16356
* Adding upstream version 3.4.0.upstream/3.4.0upstreamDaniel Baumann2017-05-024282-0/+1772920
* Initial commit.Daniel Baumann2017-05-020-0/+0