summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 5.2.0-1~dschinn1.HEADprogress-linux/5.2.0-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-121-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-09-121-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-09-121-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-09-121-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-09-121-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-09-121-1/+2
* Adding debian version 5.2.0-1.debian/5.2.0-1debianDaniel Baumann2018-09-1213-0/+1207
* Adding upstream version 5.2.0.upstream/5.2.0upstreamDaniel Baumann2018-09-12247-0/+104691
* Initial commit.Daniel Baumann2018-09-120-0/+0