summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.12.2-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0.12.2-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-111-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-09-111-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-09-111-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-09-111-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-09-111-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-09-111-1/+2
* Adding debian version 0.12.2-1.debian/0.12.2-1debianDaniel Baumann2018-09-116-0/+100
* Adding upstream version 0.12.2.upstream/0.12.2upstreamDaniel Baumann2018-09-1171-0/+22141
* Initial commit.Daniel Baumann2018-09-110-0/+0