summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.7.1-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0.7.1-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-111-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-09-111-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-09-111-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-09-111-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-09-111-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-09-111-1/+2
* Adding debian version 0.7.1-1.debian/0.7.1-1debianDaniel Baumann2018-09-118-0/+107
* Adding upstream version 0.7.1.upstream/0.7.1upstreamDaniel Baumann2018-09-1125-0/+1762
* Initial commit.Daniel Baumann2018-09-110-0/+0