summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.15.2-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.15.2-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-06-031-0/+14
* Adding debian changes as quilt patch.Daniel Baumann2017-06-032-1/+936
* Removing debian changes.Daniel Baumann2017-06-0313-880/+0
* Updating source format.Daniel Baumann2017-06-031-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-031-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-031-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-031-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-031-1/+2
* Adding debian version 1.15.2-1.debian/1.15.2-1debianDaniel Baumann2017-06-0384-0/+3594
* Adding upstream version 1.15.2.upstream/1.15.2upstreamDaniel Baumann2017-06-031512-0/+813929
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-030-0/+0