summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 2.30.2-0.1~dschinn1.HEADprogress-linux/2.30.2-0.1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-10-101-0/+21
* Merging debian version 2.30.2-0.1.Daniel Baumann2017-10-1012-117/+76
* Merging upstream version 2.30.2.Daniel Baumann2017-10-10748-106309/+135136
* Releasing progress-linux version 2.29.2-5~dschinn1.progress-linux/2.29.2-5_dschinn1Daniel Baumann2017-10-011-0/+20
* Merging debian version 2.29.2-5.Daniel Baumann2017-10-014-9/+138
* Releasing progress-linux version 2.29.2-4~dschinn1.progress-linux/2.29.2-4_dschinn1Daniel Baumann2017-08-171-0/+20
* Merging debian version 2.29.2-4.Daniel Baumann2017-08-173-2/+9
* Releasing progress-linux version 2.29.2-3~dschinn1.progress-linux/2.29.2-3_dschinn1Daniel Baumann2017-08-161-0/+20
* Merging debian version 2.29.2-3.Daniel Baumann2017-08-168-19/+78
* Releasing progress-linux version 2.29.2-2~dschinn1.progress-linux/2.29.2-2_dschinn1Daniel Baumann2017-07-141-0/+19
* Adding slightly modified patch from Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> to r...Daniel Baumann2017-07-142-0/+7
* Adding slightly modified patch from Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> to m...Daniel Baumann2017-07-141-0/+16
* Setting login prompt to 'Login: '.Daniel Baumann2017-07-142-0/+31
* Setting agetty login prompt to 'Login: '.Daniel Baumann2017-07-142-0/+16
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-07-141-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Adding debian version 2.29.2-2.debian/2.29.2-2Daniel Baumann2017-07-1481-0/+8279
* Adding upstream version 2.29.2.upstream/2.29.2Daniel Baumann2017-07-141933-0/+947095
* Initial commit.Daniel Baumann2017-07-140-0/+0