summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 2.29.2-4~dschinn1.HEADprogress-linux/2.29.2-4_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann23 hours1-0/+20
* Merging debian version 2.29.2-4.Daniel Baumann23 hours3-2/+9
* Releasing progress-linux version 2.29.2-3~dschinn1.progress-linux/2.29.2-3_dschinn1Daniel Baumann42 hours1-0/+20
* Merging debian version 2.29.2-3.Daniel Baumann42 hours8-19/+78
* Releasing progress-linux version 2.29.2-2~dschinn1.progress-linux/2.29.2-2_dschinn1Daniel Baumann2017-07-141-0/+19
* Adding slightly modified patch from Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> to r...Daniel Baumann2017-07-142-0/+7
* Adding slightly modified patch from Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com> to m...Daniel Baumann2017-07-141-0/+16
* Setting login prompt to 'Login: '.Daniel Baumann2017-07-142-0/+31
* Setting agetty login prompt to 'Login: '.Daniel Baumann2017-07-142-0/+16
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-07-141-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-07-141-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-07-141-1/+2
* Adding debian version 2.29.2-2.debian/2.29.2-2Daniel Baumann2017-07-1481-0/+8279
* Adding upstream version 2.29.2.upstream/2.29.2upstreamDaniel Baumann2017-07-141933-0/+947095
* Initial commit.Daniel Baumann2017-07-140-0/+0