summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.12.1-1~dschinn1.HEADprogress-linux/0.12.1-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-10-101-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-10-101-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-10-101-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-10-101-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-10-101-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-10-101-1/+2
* Adding debian version 0.12.1-1.debian/0.12.1-1debianDaniel Baumann2017-10-1021-0/+414
* Adding upstream version 0.12.1.upstream/0.12.1upstreamDaniel Baumann2017-10-1099-0/+10106
* Initial commit.Daniel Baumann2017-10-100-0/+0