summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.0.2-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.0.2-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-09-141-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-09-141-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-09-141-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-09-141-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-09-141-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-09-141-1/+2
* Adding debian version 1.0.2-1.debian/1.0.2-1debianDaniel Baumann2018-09-1415-0/+191
* Adding upstream version 1.0.2.upstream/1.0.2upstreamDaniel Baumann2018-09-1439-0/+5338
* Initial commit.Daniel Baumann2018-09-140-0/+0