summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.4.0-1~dschinn1.HEADprogress-linux/1.4.0-1_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2018-03-071-0/+17
* Refreshing debian-changes.patch.Daniel Baumann2018-03-071-2/+2
* Merging debian version 1.4.0-1.Daniel Baumann2018-03-072-1/+8
* Merging upstream version 1.4.0.Daniel Baumann2018-03-0737-10347/+11432
* Releasing progress-linux version 1.3.0-1~dschinn1.progress-linux/1.3.0-1_dschinn1Daniel Baumann2018-03-071-0/+14
* Adding debian changes as quilt patch.Daniel Baumann2018-03-072-1/+64
* Removing debian changes.Daniel Baumann2018-03-074-37/+1
* Updating source format.Daniel Baumann2018-03-071-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2018-03-071-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2018-03-071-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2018-03-071-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2018-03-071-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2018-03-071-1/+2
* Adding debian version 1.3.0-1.debian/1.3.0-1Daniel Baumann2018-03-0716-1/+368
* Adding upstream version 1.3.0.upstream/1.3.0Daniel Baumann2018-03-0752-0/+70426
* Initial commit.Daniel Baumann2018-03-070-0/+0