summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.6-5~dschinn1.HEADprogress-linux/1.6-5_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-11-161-0/+12
* Merging debian version 1.6-5.Daniel Baumann2017-11-163-16/+14
* Releasing progress-linux version 1.6-4~dschinn1.progress-linux/1.6-4_dschinn1Daniel Baumann2017-11-161-0/+12
* Merging debian version 1.6-4.Daniel Baumann2017-11-162-3/+12
* Releasing progress-linux version 1.6-3~dschinn1.progress-linux/1.6-3_dschinn1Daniel Baumann2017-07-251-0/+12
* Merging debian version 1.6-3.Daniel Baumann2017-07-252-1/+15
* Releasing progress-linux version 1.6-2~dschinn1.progress-linux/1.6-2_dschinn1Daniel Baumann2017-06-191-0/+12
* Merging debian version 1.6-2.Daniel Baumann2017-06-193-2/+10
* Releasing progress-linux version 1.6-1~dschinn1.progress-linux/1.6-1_dschinn1Daniel Baumann2017-04-111-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-04-111-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-04-111-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-04-111-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-04-111-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-04-111-1/+2
* Adding debian version 1.6-1.debian/1.6-1Daniel Baumann2017-04-1115-0/+593
* Adding upstream version 1.6.upstream/1.6upstreamDaniel Baumann2017-04-1137-0/+7997
* Initial commit.Daniel Baumann2017-04-110-0/+0