summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.130-0dschinn1.HEADprogress-linux/0.130-0dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-05-011-0/+17
* Merging debian version 0.130.Daniel Baumann2017-05-011-0/+7
* Merging upstream version 0.130.Daniel Baumann2017-05-011-3/+9
* Releasing progress-linux version 0.129-0dschinn1.progress-linux/0.129-0dschinn1Daniel Baumann2017-05-011-0/+17
* Merging debian version 0.129.Daniel Baumann2017-05-012-0/+40
* Merging upstream version 0.129.Daniel Baumann2017-05-014-21/+50
* Releasing progress-linux version 0.128-0dschinn1.progress-linux/0.128-0dschinn1Daniel Baumann2017-05-011-0/+17
* Merging debian version 0.128.Daniel Baumann2017-05-014-1/+19
* Merging upstream version 0.128.Daniel Baumann2017-05-012-42/+53
* Releasing progress-linux version 0.127-0dschinn1.progress-linux/0.127-0dschinn1Daniel Baumann2017-03-031-0/+15
* Only warn about missing firmware if not in a container.Daniel Baumann2017-03-032-0/+21
* Only warn about missing firmware if not in a chroot.Daniel Baumann2017-03-032-0/+21
* Making module loading quiet.Daniel Baumann2017-03-032-0/+22
* Updating source format.Daniel Baumann2017-03-031-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-031-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-031-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-031-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-031-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-031-1/+2
* Adding debian version 0.127.debian/0.127Daniel Baumann2017-03-0328-0/+4851
* Adding upstream version 0.127.upstream/0.127Daniel Baumann2017-03-0336-0/+5309
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-030-0/+0