summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.4-4+b1dschinn1.HEADprogress-linux/3.4-4+b1dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-06-031-0/+14
* Merging debian version 3.4-4+b1.Daniel Baumann2017-03-140-0/+0
* Releasing progress-linux version 3.4-4dschinn1.progress-linux/3.4-4dschinn1Daniel Baumann2017-03-051-0/+13
* Regenerating debian files.Daniel Baumann2017-03-0519-95/+361
* Adding debconf question to disable daily array scan (Closes: #689304).Daniel Baumann2017-03-054-0/+22
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Adding debian version 3.4-4.debian/3.4-4Daniel Baumann2017-03-0560-0/+8092
* Adding upstream version 3.4.upstream/3.4upstreamDaniel Baumann2017-03-05251-0/+71711
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-050-0/+0