summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.6.4-0dschinn1.HEADprogress-linux/0.6.4-0dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-03-051-0/+13
* Setting USE_FQDN to true.Daniel Baumann2017-03-052-0/+13
* Updating source format.Daniel Baumann2017-03-051-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Adding debian version 0.6.4.debian/0.6.4debianDaniel Baumann2017-03-059-0/+589
* Adding upstream version 0.6.4.upstream/0.6.4upstreamDaniel Baumann2017-03-056-0/+643
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-050-0/+0