summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.8.19p1-2.1dschinn2.HEADprogress-linux/1.8.19p1-2.1dschinn2progress-linuxDaniel Baumann2018-05-201-0/+13
* Keeping SSH_CONNECTION SSH_CLIENT SSH_TTY variables in environment.Daniel Baumann2018-05-201-0/+1
* Releasing progress-linux version 1.8.19p1-2.1dschinn1.progress-linux/1.8.19p1-2.1dschinn1Daniel Baumann2017-06-071-0/+13
* Merging debian version 1.8.19p1-2.1.Daniel Baumann2017-06-074-0/+121
* Releasing progress-linux version 1.8.19p1-2dschinn1.progress-linux/1.8.19p1-2dschinn1Daniel Baumann2017-06-031-0/+13
* Merging debian version 1.8.19p1-2.Daniel Baumann2017-06-033-0/+253
* Releasing progress-linux version 1.8.19p1-1dschinn1.progress-linux/1.8.19p1-1dschinn1Daniel Baumann2017-03-051-0/+12
* Setting lecture to never by default.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Adding debian version 1.8.19p1-1.debian/1.8.19p1-1Daniel Baumann2017-03-0537-0/+2189
* Adding upstream version 1.8.19p1.upstream/1.8.19p1upstreamDaniel Baumann2017-03-05596-0/+335248
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-050-0/+0