summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 3.39-0dschinn1.HEADprogress-linux/3.39-0dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-03-051-0/+15
* Removing libreoffice-evolution from task-gnome-desktop recommends.Daniel Baumann2017-03-051-1/+0
* Prefering thunderbird over icedove.Daniel Baumann2017-03-051-2/+2
* Prefering firefox over firefox-esr.Daniel Baumann2017-03-051-73/+73
* Updating source format.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Adding debian version 3.39.debian/3.39debianDaniel Baumann2017-03-0583-0/+11277
* Adding upstream version 3.39.upstream/3.39upstreamDaniel Baumann2017-03-05446-0/+167969
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-050-0/+0